Dnes
Teplota: 21.5 °C

Souhrn usnesení ze 6.  / 63. /  schůze Rady města Náchoda konané  8. února 2024

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" - zrušení výběrového řízení

Usnesení č. 63/1287/24 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod", která je realizována v rámci

stejnojmenného projektu. Projekt bude spolufinancován v rámci podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg

Modernizačního fondu BYTOVÉ DOMY pro žadatele - veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

 

V Náchodě 8. února 2024

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta