Dnes
Teplota: 10.6 °C

Souhrn usnesení z 28. / 87. / schůze Rady města Náchoda konané 4. června 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 87/1898/20 – rada města s c h v a l u j e č. 20068 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě k 07.05.2020 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s pí Hanou Šurínovou od 08.06.2020 do 31.08.2020, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je Kč 8.500,00

V Náchodě 4. června 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta