Dnes
Teplota: 20.4 °C

Souhrn usnesení ze 18. / 77. / schůze Rady města Náchoda konané 1. dubna 2020

Jmenování ředitele - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Usnesení č. 77/1714/20 - rada města v působnosti zřizovatele o d v o l á v á

Bc. Martinu Švorcovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 1591,

j m e n u j e

Ing. Jana Čtvrtečku, místostarostu města, ředitelem Správy přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvkové organizace, na dobu neurčitou.

V Náchodě 1. dubna 2020

Jan B i r k e
starosta
Mgr. František M a j e r
3. místostarosta