Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení ze 17. / 76. / schůze Rady města Náchoda konané 31. března 2020

Přijetí finančního daru

Usnesení č. 76/1712/20 - rada města s o u h l a s í

s přijetím finančního daru od společnosti:

  • 1) Charouz Group s.r.o., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 ve výši 150.000,- Kč na účely zdravotnické a humanitární pomoci, na nákup ochranných prostředků, zejména roušek a respirátorů. Darovací smlouva bude schválena na příští RM.
  • 2) REPON s.r.o., Ve Stromkách 371, 252 52 Vestec ve výši 46.335,- Kč na nákup respirátorů FFP1 a ochranných rukavic určených pro Armádu ČR. Darovací smlouva bude schválena na příští RM.

Žádost o pomoc, Diakonie Broumov s.d.

Usnesení č. 76/1713/20 - rada města z a m í t á

žádost o příspěvek Diakonie Broumov s.d. ze dne 27.3.2020

V Náchodě 31. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Mgr. František M a j e r
3. místostarosta