Dnes
Teplota: 10.6 °C

Souhrn usnesení ze 14. / 73. / schůze Rady města Náchoda konané 20. března 2020

Dopravní obslužnost

Usnesení č. 73/1692/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

rozhodnutí Královéhradeckého kraje ohledně pozastavení vybírání jízdného na linkách dopravní obslužnosti v kraji a

s o u h l a s í

se zrušením odbavování na linkách MHD Náchod / linka 645121 a 000158/ od 17.3.2020 do odvolání

V Náchodě 20. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta