Dnes
Teplota: 11.0 °C

Souhrn usnesení z 8. / 67. / schůze Rady města Náchoda konané 11. března 2020

Přerušení provozu Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 a Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 67/1675/20 - rada města r o z h o d l a

o přerušení provozu Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 (dále jen „SVČ Déčko") od 12.03.2020 a Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 (dále též „ZUŠ")
od 16.03.2020 až do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

V Náchodě 11. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta