Dnes
Teplota: 23.9 °C

Souhrn usneseníze 5. schůze Rady města Náchoda konané 10. prosince 2018

„Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod"- smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 5/102/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na akci „Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod" ve výši 3 mil. Kč z programu Dotace na individuální účel - jednorázové akce - 18RGI02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0388

„Vybudování a úprava parkovacích ploch a zastávky BUS v Náchodě"- smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 5/103/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na akci „Vybudování a úprava parkovacích ploch a zastávky BUS v Náchodě" ve výši 4,7 mil. Kč z programu Dotace na individuální účel - jednorázové akce - 18RGI02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0374Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta