Dnes
Teplota: 11.3 °C

Souhrn usnesení z 32.  / 201. / schůze Rady města Náchoda konané  17. srpna 2022

Poliklinika Denisovo nábřeží - uzávěry stoupaček

Usnesení č. 201/4289/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost Energetické opravny a.s.,
Prunéřov 375, 432 01 Kadaň, IČO 250 407 07, na doplnění uzavíracích                          armatur na stoupačkách ústředního topení v budově polikliniky na
Denisově nábřeží

 

Poliklinika Denisovo nábřeží - výměna ventily radiátorů

Usnesení č. 201/4290/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro pana Tomáše Peroutku, Slunečná 2106,
547 01 Náchod IČO 63188899, na opravy nebo výměnu uzavíracích
armatur u radiátorů ústředního topení v budově polikliniky na
Denisově nábřeží

 

V Náchodě 18. srpna 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta