Dnes
Teplota: 17.0 °C

Souhrn usnesení z 8. / 15. / schůze Rady města Náchoda konané 11. března 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 15/365/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3665 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2744/2015 s podnikatelem Kamilem Bořkem, IČO 46524771, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.3.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3873 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3281/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 122/1, č. 1150/4 a č. 2020/26, v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 63,42 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 12.800,- Kč + DPH

Usnesení č. 15/366/19 - rada města o d r o č u j e

č. 3071/2019

Usnesení č. 15/367/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14 022/2018 - schválit prodej pozemku

Usnesení č. 15/368/19 - rada města n e s o u h l a s í

č. 19020 - s uzavřením Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p. *************

č. 19021 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu *************

Usnesení č. 15/369/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19022 - usnesení 14/317/19, číslo akce 19016, ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě k 28.02.2019 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. s pí ************* u na období 01.03.2019 - 31.05.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 14.000,00 a

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě k 31.03.2019 a na základě výjimky z podmínek pro žadatele o nájemní byt v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. ************* na období 01.04.2019 - 30.06.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 14.000,00

EPOS CZ spol. s.r.o., Dvůr Králové nad Labem- Žádost o finanční příspěvek

Usnesení č. 15/370/19 - rada města z a m í t á

žádost EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí finančního příspěvku

Plnění rozpočtu za leden 2019

Usnesení č. 15/371/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2018

Usnesení č. 15/372/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/373/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/374/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/375/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/376/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 15/377/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,

Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/378/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,

který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/379/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/380/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/381/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/382/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/383/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/384/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod,

1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/385/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,

který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/386/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/387/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/388/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/389/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 15/390/19 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2018 počtem hlasů: 8/0/0.

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Doplnění oplocení dětského hřiště

Usnesení č. 15/391/19 - rada města s o u h l a s í

s doplněním oplocení dětského hřiště pro míčové hry včetně doplnění ochranné sítě za cenu 28.523,-Kč včetně 21% DPH, a s vystavením objednávky na firmu B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 252 97 015, dle předložené cenové nabídky

Zápisy z komisí

Usnesení č. 15/392/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání kulturní komise konané 11. 2. 2019

- zápis z jednání komise pro záměry města konané 20. 2. 2019

TS Náchod s.r.o. - žádost o schválení ceny

Usnesení č. 15/393/19 - rada města s c h v a l u j e

cenu za odvoz materiálu ze separačního dvora před plánovanou rekonstrukcí

Termínované vklady

Usnesení č. 15/394/19 - rada města s o u h l a s í

s umístěním dočasně volných disponibilních zdrojů dle návrhu

Žádost o čerpání fondu investic

Usnesení č. 15/395/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic v částce 354 323 Kč pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity v souladu s již dříve přijatým usnesením RM č. 1/9/18 a 12/288/19 na zakoupení vozidla Volkswagen Caddy

Revokace usnesení č. 14/361/19

Usnesení č. 15/396/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 14/361/19 z 25.02.2019 a

p o v ě ř u j e

odbor IRM přípravou a realizací této akce v roce 2019

Rozpočtová opatření od 11.02.2019

Usnesení č. 15/397/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 16 až 18 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 15/398/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MKČR

Usnesení č. 15/399/19 - rada města s o u h l a s í

s rozdělením příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ pro město Náchod a vlastníky kulturních památek, dle předloženého návrhu a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve výši 10 % z celkových nákladů na obnovu památky vlastníkům kulturních památek, kterým bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto:

- Hotel U Beránka č.p. 74, Masarykovo nám., obnova původních

historických vrat vedle hlavního vstupu, 23 000 Kč

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., obnovení vikýřů ve střeše,

oprava oken na schodišti, oprava krovu, 58 000 Kč

- Činžovní dům, čp. 65, Tyršova ul., výměna skleněných tvárnic

(luxferů) - sklobetonových panelů na schodišti, 23 000 Kč

- Činžovní dům čp. 240, Zámecká ul., rekonstrukce a obnova dvou

vitrážových oken a dvou vstupních dveří, 31 000 Kč.

- Děkanství čp. 75, Masarykovo náměstí, oprava kamenného

soklu, 58 000 Kč

- Sokolovna - tělocvična čp. 207, Tyršova ul., výměna oken v

tělocvičně, 28 000 Kč

Převod automobilu

Usnesení č. 15/400/19 - rada města s o u h l a s í

s přepisem automobilu Škoda Roomster-praktik z MěSSS Marie na Správu přírodních zdrojů a lázní Běloves , p.o., IČ 06435483. V případě, že o vozidlo nebude zájem, rada města souhlasí s prodejem tohoto automobilu přes autobazar

Oprava hladké fasády a soklu dvorní části budovy radnice čp. 40 - uzavření smlouvy o dílo

Usnesení č. 15/401/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava hladké fasády a soklu dvorní části budovy radnice čp. 40", s firmou ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Oprava komunikace Müllerova - Běloves

Usnesení č. 15/402/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ,,Oprava komunikace Müllerova" firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Znalecký posudek stávajícího rozestavěného objektu Malé lázně - Běloves

Usnesení č. 15/403/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zpracování znaleckého posudku rozestavěného objektu Malé lázně - Běloves, zhotoviteli Ing. Janu Chaloupskému - projekty, průzkumy a posudky staveb, IČO:11164034

Studie proveditelnosti - parkoviště ZŠ Babí u Náchoda

Usnesení č. 15/404/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na vypracování studie proveditelnosti „Parkoviště ZŠ Babí u Náchoda" zhotoviteli PRODIS - projektování dopravně inženýrských staveb, IČO: 12349615

Studie proveditelnosti - chodník ZŠ Babí u Náchoda - po ul. Třešňová

Usnesení č. 15/405/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na vypracování studie proveditelnosti „Chodník ZŠ Babí u Náchoda - po ul. Třešňová" zhotoviteli PRODIS - projektování dopravně inženýrských staveb, IČO: 12349615

Smlouva o spolupráci při výstavbě kanalizace V Úvozu mezi Městem Náchod a VAK Náchod

Usnesení č. 15/406/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" mezi městem Náchod a společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. v předloženém znění

Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na Letné - Náchod

Usnesení č. 15/407/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci: „Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na Letné - Náchod", firmě TELKABELCR, s.r.o., Českých bratří 89, Náchod 547 01, IČO: 25289675

Adiktologická poradna

Usnesení č. 15/408/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru (místnost č. 235) na adrese Pražská 1759, Náchod, která je ve vlastnictví města Náchoda, poskytovateli sociálních služeb Laxus z.ú. od 1.7.2019

Oblastní charita Náchod - rozšíření služeb

Usnesení č. 15/409/19 - rada města s o u h l a s í

s předloženým návrhem Oblastní charity Náchod, který je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro město Náchod a potvrzuje, že již v současné době se město Náchod aktivně podílí na finanční podpoře sociálních služeb realizovaných Oblastní charitou Náchod

Souhlas s parkováním na veřejném parkovišti

Usnesení č. 15/410/19 - rada města s o u h l a s í

s povolením 1 (jednoho) parkovacího místa na veřejném parkovišti ve vlastnictví města pro potřeby stavby za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč + 21% DPH

Duhová 269

Usnesení č. 15/411/19 - rada města s o u h l a s í

s rozsahem prací, které provede firma Jiří Lelek Stavitelství Starkoč 11, Náchod 1, IČ 12939498 na Duhová 269 a se způsobem financování těchto prací

Smlouva o zprostředkování prodeje vstupenek

Usnesení č. 15/412/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci při distribuci vstupenek v Městském informačním centru se společností TICKETSTREAM, s.r.o., Oldřichova 254/15, 128 00 Praha 2, IČO: 26695944, DIČ: CZ26695944, zastoupené p. Viktorem Mastníkem, jednatelem

Návrh rozpočtového opatření pro Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Usnesení č. 15/413/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření do kapitoly 16 - Kultura, položky
2310-641-5331 Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves ve výši 100 000 Kč na pokrytí režijních nákladů Dětského dopravního hřiště Běloves

Stav rolby na úpravu ledové plochy

Usnesení č. 15/414/19 - rada města s c h v a l u j e

opravu rolby / bez nákupu baterií/ na úpravu ledové plochy Zimního stadionu Náchod OKAY ELEKTRA včetně rozpočtového opatření do kapitoly 15 - Zimní stadion, položky 3412-3504-5171 ve výši 262 000,- Kč

Usnesení č. 15/415/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr nákupu nové rolby na úpravu ledové plochy Zimního stadionu Náchod a pověřuje odbor kultury, sportu a CR zadáním výběrového řízení na dodavatele nové rolby

Usnesení č. 15/416/19 - rada města u k l á d á

- odboru SMF zpracovat rozpočtová opatření týkající se zrušení

dalších plánovaných akcí na zimním stadionu

- odboru KSCR zajistit prodej záložní rolby

Žádost o navýšení dotace pro Náchodskou divadelní scénu

Usnesení č. 15/417/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení dotace pro organizaci Náchodská divadelní scéna (IČO 62726404), zastoupenou panem Petrem Dudáčkem - předsedou, o finanční částku 8000 Kč na tvorbu divadelní hry P. A. Béala „Velká mela" včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Žádost o schválení navýšení cen plaveckého bazénu

Usnesení č. 15/418/19 - rada města s c h v a l u j e

žádost paní Kateřiny Beranové, ředitelky Sportovních zařízení města Náchoda, o schválení navýšení cen kurzovného v Plavecké škole a Centru plavání kojenců a batolat s účinností od září 2019

Odročená žádost o dotaci na provoz muzea kočárků

Usnesení č. 15/419/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro pana Josefa Hendla - majitele a provozovatele Muzea starožitných kočárků, panenek a patentních listin v Náchodě, bytem Poděbradova 381, Náchod, ve výši 10.000,- Kč na úhradu nájemného za prostory muzea v roce 2019 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura za podmínky umístění loga města v prostorech muzea, na webových stránkách muzea a na propagačních materiálech muzea

Služební cesta do partnerského města Bauska

Usnesení č. 15/420/19 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu radního města Bc. Tomáše Magnuska a pracovníka odboru kultury, sportu a CR Mgr. Jana Špačka jako koordinátora cesty do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání Festivalu města Bauska spojeného s oslavami 410. výročí založení města Bauska ve dnech 20. - 23. 6. 2019

Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019 (VO X. etapa) - technické podklady pro výběrové řízení

Usnesení č. 15/421/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky společnosti EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, IČO 27267806 na zpracování technických podkladů zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení a podporu při hodnocení technické části nabídek za cenu 35 700 Kč bez DPH v rámci akce Snížení energetické náročnosti VO Náchod -

EFEKT2019

VZ Úpravna minerální vody - zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 15/422/19 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi"

Usnesení č. 15/423/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Miroslav Petr (Ing. Lucie Hurdálková), Bohuslav Voborník (Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Odvolání k vyúčtování smluvní pokuty a výzvy k zaplacení

Usnesení č. 15/424/19 - rada města z a m í t á

odvolání firmy Green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČ:28857097

Žádost o výstavbu dřevěného přístřešku pro osobní automobil

Usnesení č. 15/425/19 - rada města z a m í t á

žádost ************* Náchod o výstavbu dřevěného přístřešku pro osobní automobil a o odstavné podélné stání v prostoru bývalého zeleného pásu podél místní komunikace ulice U Rybníka u čp. 455 na p. p. č. 280/2 ve vlastnictví Města Náchod z důvodu nedostatečného průjezdu pro vozidla IZS

Žádost Společenství vlastníků Dvořákova 1346, Náchod o vyhrazení jednoho až dvou parkovacích míst

Usnesení č. 15/426/19 - rada města z a m í t á

žádost Společenství vlastníků Dvořákova 1346, Náchod o vyhrazení jednoho až dvou parkovacích stání v ulici Dvořákova u čp. 1346 (v místě po kontejnerech na odpad) na p. p. č. 1151/7 ve vlastnictví Města Náchod z důvodu rozšíření žádostí na vyhrazená parkovací místa na pozemcích města, kterých je nedostatek a kdo a jak bude určovat, komu se vyhrazené stání povolí a komu nikoliv

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 15/427/19 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky na tuto PO

Usnesení č. 15/428/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod,
Vančurova 1345, Bc. Sylvie Hubkové ke dni 30.4.2019

Usnesení č. 15/429/19 - rada města s c h v a l u j e

znění inzerátu konkursního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Prázdninový provoz náchodských MŠ 2019

Usnesení č. 15/430/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2019

Ocenění záchranářů za záchranu života

Usnesení č. 15/431/19 - rada města n a v r h u j e

ocenit devět zasahujících osob při záchraně života dne 7. 3. 2019 peněžní finanční částkou á 3.000,- Kč/osoba, tj. celkem 27.000,-Kč

V Náchodě 12. března 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta