Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení z 25.  / 144. /  schůze Rady města Náchoda konané 30. června 2021

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 144/3100/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 36 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané                           rozpočtové opatření na vědomí

 

V Náchodě 30. června 3021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta