Dnes
Teplota: 17.1 °C

Souhrn usnesení ze 14. / 97. / schůze Rady města Náchoda konané 30. března 2017

Rozpočtová opatření od 06.03.2017

Usnesení č. 97/2670/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 33 až č. 39 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Doložení dokumentace ke konkursnímu řízení

Usnesení č. 97/2671/17 - rada města v y ř a z u j e z konkursního řízení na ředitele/ku Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 uchazeče, kteří byli vyzváni k doplnění náležitostí k přihlášce do konkursního řízení, pokud je nedodají do doby konání konkursního řízení (18.4.2017)

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka