Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení z 2. / 85. / schůze Rady města Náchoda konané dne 16. ledna 2017

Smlouva o revolvingovém úvěru 2017/2018

Usnesení č. 85/2398/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o revolvingovému úvěru, registrační číslo 99016895083 dle návrhu

DSO Kladská stezka - výpůjčka PD "Kladská stezka - úsek č. 16"

Usnesení č. 85/2399/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o výpůjčce projektové dokumentace na akci Kladská stezka s Dobrovolným svazkem obcí Kladská stezka za podmínek uvedených ve smlouvě IRM/468/2017

Smlouvy o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí

Usnesení č. 85/2400/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí ve výši Kč 50 000,- na financování neinvestičních potřeb

Usnesení č. 85/2401/17 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 a doporučuje ZM jej vzít na vědomí.

Usnesení č. 85/2402/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí ve výši Kč 20 000,- na financování projektové dokumentace "Projektová dokumentace DUR na úsek č. 17. podchod Bražec"

Přepis odběrných míst a následné uzavření nových smluv

Usnesení č. 85/2403/17 - rada města s c h v a l u j e přepis odběrných míst a následné uzavření nových smluv dle návrhu

Zajištění financování na projekty česko-polské spolupráce podpořené z programu INETERREG V-A

Usnesení č. 85/2404/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města prohlásit, že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj ve výši 315 046,06 EUR a souhlasit s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A.

Usnesení č. 85/2405/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města prohlásit, že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS ve výši 733 514,68 EUR a souhlasit s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A.

Usnesení č. 85/2406/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města prohlásit, že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí ve výši 67 153,26 EUR a souhlasit s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A.

Palachova 1303

Usnesení č. 85/2407/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přijetí závazků města Náchoda pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup a rekonstrukci objektu Zámecká čp. 1845Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka