Dnes
Teplota: 21.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 23. / 64. / schůze Rady města Náchoda konané dne 14. července 2016


Dary

Usnesení č. 64/1931/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 63/1930/16 z 11.7.2016

Usnesení č. 64/1932/16 - rada města s c h v a l u j e
- Darovací smlouvu č. SMF/2877/2016 ve výši Kč 10 000,- pro pana Pavla Janečka na OH
- Darovací smlouvu č. SMF/2878/2016 ve výši Kč 10 000,- pro paní Vendulu Frintovou na OH

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 64/1933/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 113 až č. 115 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta