Dnes
Teplota: 24.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 3. / 44. / schůze Rady města Náchoda konané dne 29. ledna 2016


Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě - smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 44/1282/16 - rada města s o u h l a s í
- s ukončením smlouvy o výpůjčce dohodou č.SFM/2602/2015
- s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu s Národním památkovým ústavem na akci "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě" a
s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemků s Národním památkovým ústavem na akci "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě"

Miroslav B r á t
radní
Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta