Dnes
Teplota: 23.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 32. / 36. / schůze Rady města Náchoda konané dne 10. listopadu 2015


Rozpočtová opatření

Usnesení č. 36/1046/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 187 až č. 196 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouva o výpůjčce

Usnesení č. 36/1047/15 - rada města p o v ě ř u j e JUDr. Svobodu zasláním odpovědiJiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta