Dnes
Teplota: 12.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 20. / 24. / schůze Rady města Náchoda konané dne 23. července 2015


Darovací smlouva č. SMF/2699/2015

Usnesení č. 24/798/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu č. SMF/2699/2015

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 24/799/15 - rada města s c h v a l u j e č. 2493 - zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v domě čp. 738 Němcové, Náchod - zřízení sídla praktické lékařky MUDr. Barbory Tesařové Reichertové v budově polikliniky v ulici Němcové čp. 738, Náchod

Rozpočtová opatření od 8. 6. 2015

Usnesení č. 24/800/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 116 až č. 118 dle návrhu

Usnesení č. 24/801/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Záměr provedení nového prameníku a nových vrtů minerální vody v Náchodě Bělovsi

Usnesení č. 24/802/15 - rada města s o u h l a s í se záměrem vybudování nového stáčecího místa, pítka pro veřejnost, včetně jeho propojení ze stávajících vrtů a se záměrem provedení tří nových vrtů pro jímání minerální vody

V Náchodě 23. července 2015

Mirek Brát
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta