Dnes
Teplota: 20.0 °C

Souhrn usnesení z 26. / 158. / schůze Rady města Náchoda konané 29. června 2018

Parkoviště na pozemku parcela číslo 122/4 u Bílé růže

Usnesení č. 158/4228/18 - rada města s c h v a l u j e

výjimku ze systému placení parkového na parkovišti parcela

č. 122/4 „ u Bílé růže" pro občany trvale bydlící v ul. Raisova čp. 1554 až 1558 a Mlýnská čp. 98 až 100 vždy pro jeden osobní automobil do konce roku 2018 zdarmaIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta