Dnes
Teplota: 21.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 8. / 12. / schůze rady města Náchoda konané dne 24. března 2015


Rekonstrukce chodníků ul. Němcové, k.ú. Náchod." - výběr zhotovitele

Usnesení č. 12/412/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na akci Rekonstrukce chodníků ul. Němcové, k.ú. Náchod, pro společnost Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, za nabídkovou cenu 555.712,- Kč vč. DPH 21%.

V Náchodě 24. března 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Mirek Brát
radní