Dnes
Teplota: 20.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

logo

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu multifunkčního objektu č.p. 93 na adrese Náchod Lipí 93 s následným snížením provozních výdajů. Realizací projektu zároveň dojde i k významnému ekologickému přínosu a to snížení emise CO2 a dalších znečišťujících látek.


Výstupy projektu:
Komplexní zateplený objekt (stěny, sokly, strop pod půdou) včetně výměny stávajících výplní otvorů, výměny zdroje vytápění a změny paliva z původního el. vytápění akumulačními kamny na vytápění plynovými kondenzačními kotli (výkon 2 x 24 kW) a současné realizace nové otopné soustavy.

18.9.2017 Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

V lednu letošního roku byly v rámci realizace projektu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda", CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529 zahájeny stavební úpravy, přinášející snížení energetické náročnosti provozu, multifunkčního objektu č.p. 93 na Lipí.

Jsou provedeny tyto práce: izolace proti zemní vlhkosti, rozvody vody, kanalizace a topení, rozvody elektroinstalace, opravy vnitřních omítek, nové sociální zázemí, výměna části oken a dveří, zateplení půdy. Dále je provedena nová střešní krytina a zateplení obvodového pláště. V průběhu dokončovacích prací, které by měly být dokončeny v měsíci září, dojde k provedení obkladů a dlažby sociálního zařízení, nových podlah, úprav soklu včetně souvisejících venkovních úprav, nátěrů a vymalování celého objektu.

Stavební práce související se zateplením objektu, výměnou výplní otvorů, změně zdroje vytápění a novou otopnou soustavou jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.1.3.2017 Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

V lednu letošního roku byly zahájeny stavební úpravy, přinášející snížení energetické náročnosti provozu, multifunkčního objektu č.p. 93 na Lipí. Opatření spočívají zejména v komplexním zateplení objektu (stěn, soklů, stropu pod půdou), výměně výplní otvorů, změně zdroje vytápění, změně paliva z původního el. vytápění akumulačními kamny na vytápění plynovými kondenzačními teply a současné realizaci nové otopné soustavy. Rovněž bude rekonstruováno i sociální zázemí. Stavební úpravy by měly být dokončeny v září 2017. Projekt "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda", CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529 je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.