Dnes
Teplota: 23.4 °C
logo

Územní studie - Město Náchod

V rámci 9. výzvy k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) předložilo město Náchod žádost s názvem „Územní studie - město Náchod", registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004824. Žádost byla podpořena a v září roku 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

 

Cílem projektu je zpracování dvojice územních studií a to:

1) Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Náchod je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

 

2) Územní studie veřejného prostranství „Nad nemocnicí"

Cílem pořízení územní studie je vymezit veřejné prostranství pro vybrané území a získat dokument podmiňující rozhodování v daném území.

 Termíny:

Předpokládané zahájení realizace projektu                 07.04.2017

Předpokládané ukončení realizace projektu               30.11.2019

 Náklady projektu:

Celková náklady projektu činí              2.099.350,- Kč

Celková výše podpory činí                    1.889.415,- Kč

 

Projekt „Územní studie - město Náchod", registrovaný pod číslem CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004824, je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 Související články a odkazy:

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5672

http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uzemni-studie-nachod.asp

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5672