Dnes
Teplota: 23.9 °C
logo

Technika pro integrovaný záchranný systém
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011316

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. V lokalitě města Náchoda se jedná o sněhové srážky, sucho a masivní mrazy.

Pořízení elektrocentrály přispěje k zajištění větší připravenosti složky jednotky SDH města Náchoda k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí (sněhovou srážkou), které povede ke zmírnění následků a projevů této mimořádné události.

Výstup projektu:

Výstupem projektu je pořízení techniky - elektrocentrály sloužící složce integrovaného záchranného systému - jednotce SDH města Náchoda.

Datum zahájení: 12. 3. 2019

Předpokládaný datum ukončení: 31. 3. 2020

Žádost o dotaci byla předložena do výzvy MAS Stolové hory, z.s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „10. výzva MAS Stolové hory - IROP - Technika pro IZS - I".

Projekt "Technika pro integrovaný záchranný systém", CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011316 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.