Dnes
Teplota: 25.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit
v Královéhradeckém kraji II.

Město Náchod se zúčastnilo již druhého otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II",a to její dílčí částí "Sociální integrace a rovné příležitosti".

Na realizaci projektu získal Královéhradecký kraj finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Dne 7.2.2009 byla uzavřena mezi městem Náchod a Královéhradeckým krajem "Smlouva o zajištění terénní práce". Předmětem této smlouvy je začlenění obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji do společnosti a na trh práce, a to formou zajištění potřebných terénních služeb.

Doba poskytování služeb dle smlouvy je od 7.2.2011 do 31.8.2012.

Účelem dotace z veřejné zakázky je podpora komplexního zajištění terénní sociální práce s cílem napomoci obyvatelům vyloučených lokalit plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Terénní sociální práce pomáhá např. při jednání na úřadech, vyřizování záležitostí, vedení domácnosti, hospodaření s rozpočtem, doprovodem dětí do školy apod.

Cílem služby je osoby ohrožené sociálním vyloučením vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Veškeré náklady budou financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt č. CZ.1.04/3.2.00/15.00007.

Informace o veřejné zakázce budou zveřejňovány na webových stránkách www.mestonachod.cz.

Bližší informace podá Mgr. Hana Mílová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, telefonní linka 491 405 450, email:h.milova@mestonachod.cz, nebo Lenka Bubeníčková, administrativa na odboru kanceláře tajemníka, telefonní linka 491 405 449, email: l.bubenickova@mestonachod.czloga

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Údaje o Individuálním projektu Královéhradeckého kraje, z něhož je zakázka financována

Název projektu:
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/3.2.00/15.00007
Oblast podpory:
3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Prioritní osa:
3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Termín realizace zakázky:
Od 7.2.2011 do 31.8.2012
Výše finanční podpory:
y: 1 293 000,- Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Mílová, tel. 491 405 450, email: h.milova@mestonachod.cz
Lenka Bubeníčková, tel. 491 405 449, email: l.bubenickova@mestonachod.cz

Související odkazy:

www.kr-kralovehradecky.cz
www.mpsv.cz
www.esfcr.cz

loga

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.