Dnes
Teplota: 26.8 °C

Název projektu: Revitalizace VO města Náchod – IX. etapa
Identifikační číslo 122D22100 8328

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě Náchodě.


Výstupy projektu:

výměna 184 ks svítidel v lokalitách Pavlišov, Dobrošov, Běloves a v části Mánesova nábřeží

předpokládaný objem uspořené energie 27,78 MWh/rok

předpokládaná úspora emisí CO2 28,10 t/rok


Popis projektu:

Vlastní montáž veřejného osvětlení spočívá v osazení nových svítidel umístěných na stávajících sloupech veřejného osvětlení.

Popis původního stavu - V lokalitách Pavlišov, Dobrošov, Běloves a část Mánesova nábřeží se nachází celkem 184 světelných míst, napájených z 5 spínacích bodů - rozváděčů RVO 4, RVO 19, RVO 20, RVO 43 a RVO 44. Všechny rozvaděče jsou spínány přes soumraková čidla a nemají žádný další systém regulace. (jako např. spínací či astronomické hodiny). Kabely elektrického vedení jsou vedeny podzemními a z větší části nadzemními trasami. Soustava veřejného osvětlení dosahuje stáří více než 20 roků. Většina svítidel je ve stavu odpovídajícím takovému používaní a opotřebení. Jejich údržba je náročná a dostupnost náhradních dílů je obtížná. Kabelová vedení odpovídají svým stavem době vzniku veřejného osvětlení, vrchní vedení „ALFe" je postupně měněno z provozního rozpočtu správce za kabelové. Soustava osvětlení se celkově velmi špatně udržuje a náklady na provoz a údržbu jsou neúměrně vysoké vzhledem k technickým možnostem, které jsou v současnosti dostupné.

Popis realizace opatření - Jelikož na základě výzvy č. 2, programu EFEKT pro rok 2018 nebyla dána možnost výrazné změny geometrie osvětlovací soustavy, vyjma doplnění nových světelných míst, bylo důležité vybrat svítidla, která by splňovala požadavek úspory elektrické energie a zároveň umožňovala dosažení co nejlepších parametrů soustavy veřejného osvětlení z pohledu osvětlení. Na základě světelně technické studie a výpočtů, dojde k osazení nových LED svítidel se servisním intervalem 100.000 hodin (L90/B10), barevnou teplotou 4000K a indexem podání barev CRI 70+. Svítidlo má distribuci světla zajištěnou pomocí optických čoček s různými vyzařovacími charakteristikami. Optický systém je chráněn čirým bezpečnostním sklem s vysokou mechanickou odolností IK09. Svítidlo je vyzbrojeno elektronickým předřadníkem s funkcí CLO (konstantní světelný tok po celou dobu života) a několika možnostmi spínání a regulace podle časového harmonogramu nebo na základě vnějšího impulsu nebo signálu. Tyto vlastnosti budou plně využity při plánované dlouhodobé modernizaci jednotlivých RVO. Je umožněno nastavení sklonu svítidla v několika krocích od 0 do 15 °, a tím individuálně upravit světelný tok dopadající na komunikaci.

Realizace projektu v roce 2018 (do 30.11.2018 včetně kontrolního měření osvětlenosti). Předpokládané náklady na výměnu svítidel cca 2,1 mil. Kč vč. DPH.

Akce „Revitalizace VO města Náchod - IX. etapa", č. dotace 122D221008328 byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.