Dnes
Teplota: 18.1 °C
logo

Obnova místních komunikací v Náchodě


ČÍSLO PROJEKTU: 117D8230A1592

CÍL PROJEKTU: Obnova místních komunikací v Náchodě

VÝSTUP PROJEKTU: obnovená místní komunikace ulice V Třešinkách, obnovená místní komunikace ulice Amerika

POPIS PROJEKTU: Projekt řeší opravu místních komunikací. U obou komunikací bude provedena oprava výtluků, povrch vozovky bude opatřen asfaltovou vyrovnávací vrstvou a obrusnou vrstvou z asfaltu.

Komunikace V Třešinkách

Celková délka opravovaného úseku je 407,50 m, vozovka je v proměnné šířce 3,00 - 3,50 m. Bude položen nový asfalt včetně obrubníků a provedena sanace neúnosných vrstev. Dále bude provedena úprava uličních vpustí na vsakovací s přepadem do kanalizace, odvodnění bude řešeno vsakovací krajnicí.

Komunikace Amerika

Celková délka opravovaného úseku je 1170 m, šířka vozovky 3,50 m. Bude provedena oprava výtluků, povrch vozovky bude opatřen asfaltovou vyrovnávací vrstvou a obrusnou vrstvou z asfaltu. Odvodnění vozovky je řešeno zasakováním do přilehlého nezpevněného terénu.

Realizace projektu v období 15. července až 31. října 2019.

Výdaje projektu dle žádosti o dotaci 6 599 533 Kč (způsobilé výdaje), dotace ve výši 3 255 298 Kč

Projekt "Obnova místních komunikací v Náchodě" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

- Obnova místních komunikací v Náchodě
- Oprava místní komunikace ulice Amerika v Náchodě
- Oprava komunikace v ulici V Třešinkách