Dnes
Teplota: 13.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí- II.etapa, reg. číslo CZ.3.22/1.1.00/08.00655

22.12.2009 Projekty přeshraniční spolupráce zaměřené na cyklostezky a komunikace

 

Loga CZ/PL a EU

 

V roce 2008 byly do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013 spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR předloženy čtyři žádosti týkající se výstavby a rekonstrukce cyklostezek a komunikací.

 

Město Náchod v rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00045 zrealizovalo cyklostezku v ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most Na Skalce. Stavební práce v hodnotě cca 500 tis. Kč, které spočívaly zejména v položení nového asfaltobetonového krytu, započaly koncem října 2009 a dokončeny byly v listopadu 2009.

Ostatní projektoví partneři již také dokončili výstavbu svých úseků - Obec Vysoká Srbská úsek Vysoká Srbská - Žďárky, Město Hronov úsek V lískách, Město Kudowa Zdrój úseky cyklostezek v ulicích Słone a Brzozowie.

V roce 2009 došlo k ukončení stavební části projektu.

 

V rámci projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", registrační číslo CZ.3.22/1.1.00/08.00055 Město Náchod provedlo úpravy na komunikaci v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odbočka Peklo včetně vyznačení „pruhu" pro cyklisty, v tomto konkrétním případě červených obdélníků s bílým logem kola a číslem cyklistické trasy. Hlavní stavební práce probíhaly od července do srpna 2009. Celkové náklady stavby činily cca 7,3 mil. Kč.

Druhý objekt řešený Městem Náchod v rámci tohoto projektu byla oprava komunikace Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu. Stavební práce probíhaly od října do listopadu 2009. Celkové náklady stavby činily cca 4,3 mil. Kč.

Projektoví partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad Metují budou své úseky komunikací realizovat v letech 2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v roce 2011.

 

V rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00653 Město Náchod vybudovalo cyklostezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku do Malého Poříčí podél říčky Střela k hranici s Polskou republikou (úsek ČR Malé Poříčí - PR Slané). Součástí stavby cyklostezky byla i výsadba na pozemku přilehlém k říčce a mobiliář - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační panel a kámen s pamětní deskou. Úsek cyklostezky se realizoval v měsících září a říjen 2009. Celkové náklady stavby činily cca 1,4 mil. Kč. Cyklostezka je napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój.

Projektový partner Město Hronov realizoval v rámci projektu práce na cyklostezce úsek Střezina - Kozinek a projektový partner Obec Česká Čermná dokončil výstavbu cyklostezky v září 2009, jedná se o úsek na cyklostezce č. 4306 vedoucí z Kudowy Zdrój do osady Peklo.

Celý projekt byl stavebně ukončen dle plánu koncem roku 2009.

 

I čtvrtý předložený projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" byl schválen, ale pro nedostatek finančních prostředků byl prozatím zařazen mezi náhradní projekty.18.8.2009 Realizace projektů přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí

 


 

 

Město Náchod v roce 2008 předložilo společně s partnery čtyři žádosti  o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013 zaměřené na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a komunikací. Operační program je financován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Náchod s partnery připravilo čtyři projekty „Cyklostezky v Kladském pomezí", „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" a „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa". Projekty byly schváleny poskytovatelem dotace. Projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" byl schválen, ale pro nedostatek finančních prostředků byl zařazen mezi náhradní projekty.

 

Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí" spolupracují 4 partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Vysoká Srbská a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo finanční prostředky na vybudování cyklostezky v ulici Na Strži. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace přibližně 500 000,- Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat v závěru letošního roku. Obec Vysoká Srbská již na začátku května 2009 dokončila stavbu svého úseku cyklostezky Vysoká Srbská - Žďárky. Otevření cyklostezky v obci Vysoká Srbská proběhlo dne 12.5.2009. Město Náchod připravuje úpravu cyklostezky v  ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most Na Skalce, která má být dokončena do listopadu letošního roku. Město Kudowa Zdrój v současné době dokončuje stavební práce na svých dvou úsecích cyklostezky v ulicích Slone a Brzozowie. Město Hronov v září 2009 zahájí stavební práce na cyklostezce V lískách. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v letošním roce.

 

 

Na projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", který je zaměřen na rekonstrukci komunikací, se podílejí 3 partneři: Město Náchod, Město Nové Město nad Metují a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod je i v tomto projektu Vedoucím partnerem. Město Náchod získalo finanční prostředky na rekonstrukci komunikací v úseku ulice Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu a v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odb. Peklo. Náklady na stavební práce jsou cca 11 500 000,- Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikace v ulici Odboje byla zahájena v měsíci červenci a v současné době je dokončena. Rekonstrukce komunikace v ulici Na Strži se bude realizovat v měsících září - listopad letošního roku. Partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad Metují v současné době připravují výběrová řízení na zhotovitele stavby. Realizace jejich úseků komunikací proběhne v letech 2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v roce 2011.

 

Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" spolupracují 4 partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Česká Čermná a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo finanční prostředky na vybudování cyklostezky v úseku Česká republika Malé Poříčí - Polská republika Slané. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace cca 1 340 000,- Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat od září do října letošního roku. Cyklostezka bude napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój. Výstavbou nové cyklostezky mezi Náchodem a Kudowou Zdrój se vytvoří vhodné podmínky, aby cyklisté nemuseli využívat transitní komunikaci vytíženou kamionovou dopravou. Ostatní partneři v současné době již realizují své úseky cyklostezek. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v letošním roce.

 

 

 

 

 

 

 

29.6.2011 Slavnostní otevření Denisova nábřeží v Náchodě po rekonstrukci

„Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa", číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00655

V roce 2008 byl projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR v období 2007 - 2013.

V roce 2009 byl poskytovatelem dotace schválen, ale pro nedostatek finančních prostředků byl zařazen mezi náhradní projekty. V květnu 2011 bylo na tento projekt vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt byl přeřazen z náhradních projektů mezi realizované.

Na projektu se společně podílejí tři partneři - vedoucím partnerem je Město Náchod, dalšími partnery je Město Hronov a Město Kudowa Zdrój.

Město Náchod do projektu zařadilo stavební úpravy komunikace Denisovo nábřeží. Tato stavba sestává ze tří částí, jejichž investorem je Město Náchod:

1. Stavební úpravy místní komunikace - Denisovo nábřeží vNáchodě Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.


Náklady stavby 7 218 000,00 Kč včetně DPH
Realizace: říjen 2010 - červen 2011

2. Stavební úpravy místní komunikace - Denisovo nábřeží vNáchodě - přeložka veřejného osvětlení Zhotovitel: ELEKTRO-COMP spol. s r.o.


Náklady stavby: 528 000,00 Kč včetně DPH
Realizace: listopad 2010

3. Stavební úpravy místní komunikace - Denisovo nábřeží vNáchodě - přeložka kabelového vedení NN Zhotovitel: pro ČEZ Distribuce, a.s. ELEKTRO-COMP spol. s r.o.


Náklady stavby: 550 000,00 Kč
Realizace: listopad 2010

Stavební práce spočívaly ve stavebních úpravách komunikace, odvedení dešťových vod, provedení přeložek kabelů veřejného osvětlení, nízkého napětí a dalších inženýrských sítí. V místě realizace vznikla cyklotrasa, která je součástí cyklotrasy č. 22 z Trutnova do Náchoda, chodníky pro pěší a nová parkovací místa.


Zmíněné stavby jsou spolufinancovány Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a česká část projektů i státním rozpočtem ČR.