Dnes
Teplota: 22.7 °C
logo

Kovářské tradice ve skanzenu ve Stroužném, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002478

Cíl projektu:

Cílem projektu je ochrana a zvýšení atraktivity kulturního dědictví v příhraničním regionu - historické kovárny ve skanzenu ve Stroužném. Žadatel provede investici - renovaci pece, opravu střešní krytiny a také nakoupí výstavní systém do podkroví kovárny. Po záchraně tohoto dědictví se pro návštěvníky budou moci konat ukázky kovářského řemesla. Žadatel vyrobí propagační materiály ve formě tištěných informačních materiálů a zprávu na webové stránky. Tuto nabídku budou oba partneři propagovat.

 

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2021

Partneři projektu:
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - žadatel
Město Náchod - partner mikroprojektu

Celkové náklady projektu:                        32 900 EUR

Celková výše dotace z EFRR dotace:     27 965 EUR

Aktivity projektu - Obsah projektu

Oprava historické kovárny, která je cenným příkladem regionální lidové architektury. Kovárna byla postavena v roce 1856 ve Stroužném. Budova je bohužel v současné době ve špatném technickém stavu. Provedení stavebních prací umožní záchranu historické kovárny a získání funkčních výstavních prostor v podkroví nad kovárnou. Atraktivita objektu se tak výrazně zvýší a to především z hlediska jeho využití pro turistické účely. Kovárna získá plnou funkčnost důležitou pro prezentaci původního kovářského řemesla a k tomu získá i výstavní prostor pro výstavu cenných památek kovářského umění.

Partneři budou propagovat vytvořenou nabídku prostřednictvím:                  a) ústních informací prezentovaných pracovníky turistických informačních center partnerských měst, kteří budou seznámeni s nabídkou ve Stroužném

b) dvojjazyčných letáků, které budou k dispozici v informačních centrech a na webových stránkách obou partnerů

c) oznámení na webových stránkách partnerů.

Snahou partnerů bude, aby se společné kulturní dědictví stalo atrakcí Evropského města Kudowa - Náchod.

 

Související články k projektu - aktuality: