Dnes
Teplota: 27.6 °C
logo

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod

V rámci 14. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Národního programu Životní prostředí předložilo město Náchod žádost s názvem „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod", číslo projektu IROP CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004824. Žádost uspěla a byla uzavřena smlouva č. 00222031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Cílem projektu je zpracování „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod" Naplněním cíle vznikne odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Termíny:

Předběžné datum začátku realizace projektu prosinec 2019

Předběžné datum ukončení projektu červen 2020

Náklady projektu:

Celková náklady projektu činí 1.808.950,- Kč

Celková výše podpory činí 180.895,- Kč

Podpora ze SFŽP je ve výši 10 %, což představuje výši vlastního podílu žadatele.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.