Dnes
Teplota: 18.0 °C
logo

Junior-Senioriáda 2022 v Náchodě

ČÍSLO PROJEKTU: 22RGI02-0075

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je nabídnout prorodinnou a proseniorskou aktivitu, která podpoří mezigenerační vztahy v rodině potažmo společnosti. Tohoto cíle bude dosaženo skrze sportovní akci „Junior-Senioriáda" pořádané městem Náchod a doprovodného programu. Zvolené sportovní disciplíny jsou přizpůsobeny všem věkovým skupinám. Doprovodný program v podobě zastoupení partnerů z oblasti školství (Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě), mateřských center (Klub SUN Náchod - MC Hopsáček), cestovního ruchu (Kladské
pomezí, o. p. s., MIC Náchod), mateřských center, cestovního ruchu, prezentace slevových systémů Rodinné pasy, Senior pas a prezentace Sítě pro rodinu a zapojených mateřských a rodinných center z regionu tématicky akci doplní.

VÝSTUP PROJEKTU: akce Junior-Senioriáda

POPIS PROJEKTU: Akce „Junior-Senioriáda" s datem konání dne 11.6.2022 podpoří společné mezigenerační aktivní trávení volného času. Malí i velcí vyzkouší svoji zdatnost ve 13 disciplínách (Spin Ladder, Kroužky, Florbal, Hod na koš, Ruské kuželky, Lukostřelba, Nordic Walking, Slalom, Dráhový kulečník DRÁ-KULA, Bowling, Garden Rondo, Cornhole a Golf). Po splnění disciplín je pro účastníky akce připraveno občerstvení. Doprovodný program zajistí Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě - ukázka první pomoci, měření tlaku apod., Klub SUN Náchod - MC Hopsáček - aktivity pro děti, Kladské pomezí, o. p. s. - propagace cestovatelské hry Toulavý baťoh, propagační materiály, MIC Náchod - propagační materiály. Akci doplní propagace slevových systémů Rodinné pasy a Senior pas a prezentace Sítě pro rodinu a zapojených mateřských a rodinných center
z regionu. V rámci akce bude taktéž probíhat prodej regionálních produktů a hudební vystoupení.

Výdaje projektu jsou dle žádosti o dotaci 92 000 Kč.

 

 

Projekt „Junior-Senioriáda 2022 v Náchodě", evidovaný pod číslem 22RGI02-0075 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 80 000 Kč prostřednictvím programu 22RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce.