Dnes
Teplota: 12.1 °C
logo

Obnova lázeňského parku ve Starých lázních

Číslo projektu: 22RGI02-0019

Název projektu: Obnova lázeňského parku ve Starých lázních

 

Cíl projektu: Město Náchod již několik let podniká kroky vedoucí k návratu lázeňství do města Náchod. V roce 2019 byla obnovena vila Komenského v Malých lázních v Bělovsi včetně kolonády s pítky
s minerální vodou. Byly vybudovány i nové vrty, minerálkovod a úpravna vody. V letošním roce Město Náchod zakoupilo areál běloveských lázní (Staré lázně). Nákupem areálu do vlastnictví města dojde  
k propojení Starých a Malých lázní, čímž vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit. Současně se vlastnictvím města sávají všechny přírodní léčivé zdroje, jde tak o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé ČR. Prvním krokem, který se v areálu Starých lázní plánuje, je obnova veřejného lázeňského parku. Na základě provedené studie a dendrologického průzkumu bude v rámci projektu zpracována projektová dokumentace na revitalizaci parku, zeleně, cestní sítě, mobiliáře a případně vodních prvků s následnou realizací. Návrat lázeňství povede ke zvýšení cestovního ruchu v celém regionu a potažmo i kraji, což je jednou z částí strategie KHK.

 

Účelem projektu je projektová příprava na obnovu lázeňského parku ve Starých lázních a následná realizace.

 

Ukončení realizace projektu je plánováno na 31.12.2023.

 

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2022 na projekt „Obnova lázeňského parku ve Starých lázních ", reg. č. projektu 22RGI02-0019 dotaci ve výši 250 000 Kč.