Dnes
Teplota: 29.6 °C
logo

Objevujeme Náchod a polské příhraničí prostřednictvím tištěných map a průvodců - číslo projektu 22CRG04-0001.

Prostřednictvím realizace projektu se nám podařilo rozšířit nabídku informačních a propagačních materiálů nabízených v Městském informačním centru v Náchodě a díky tomu se zlepšila propagace i úroveň poskytovaných informací českým a zahraničním turistům.

Pro návštěvníky Náchoda a Kudowa-Zdrój byla vytvořena turistická mapa zaměřena na tato dvě města. První strana obsahuje turistickou mapu města Náchoda a blízkého okolí a druhá strana patří turistické mapě Kudowa-Zdrój a blízkého polského příhraničí. U každé mapy jsou popsány atraktivity daného města s krátkým popisem a kontaktem.

Reagovali jsme také na aktuální trendy i poptávku ze strany zahraničních návštěvníků a vytvořili pro ně informační a propagační materiály ve dvou jazykových mutacích  (v polském a anglickém jazyce).

Jedná se o jazykovou mutaci letáku o naučné stezce Po opevnění Běloves (Běloveský pevnostní skanzen), který provede polsky a anglicky hovořící návštěvníky po turisticky nejvíce navštěvovaných vojenských památkách v bezprostředním okolí Náchoda - pěchotních srubech z Bělovse směrem k Dobrošovu. Leták obsahuje popis, otevírací dobu a základní orientační mapku.
Druhým informačním a propagačním materiálem, určeným zahraniční klientele, je polská a anglická jazyková mutace letáku o kostele sv. Vavřince. Obsahuje popis kostela včetně mobiliáře.