Dnes
Teplota: 23.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Statut Náchodského zpravodaje

Redakcí Náchodského zpravodaje - informačního měsíčníku pro občany města Náchoda - je odpovědný redaktor, který odpovídá za chod redakce ve směru k redakční radě. V závislosti na koncepci stanovené tímto statum a aktualizované redakční radou, pracuje na příspěvcích od představitelů města, vlastních příspěvcích. Projednává příspěvky kulturních, sportovních i dalších občanských institucí a jednotlivých osobností města. Reprezentuje Náchodský zpravodaj, zajišťuje mimo jiné úkoly v tiskovém středisku také: komunikaci mezi autory a zpracovateli zpráv, zajišťuje výrobu a ekonomický chod Náchodského zpravodaje a placenou inzerci. Řídí brigádnickou spolupráci.


Dobrý chod zpravodaje, jako informačního nástroje Rady města vyžaduje:
" Autorizaci faktické správnosti autory textů.
" Autorizaci obsahu redakční radou.
" Funkční redakční radu. Redakční rada je komisí, která sleduje plnění dlouhodobé koncepce NZ a odpovídá RM za obsah jednotlivých čísel NZ. Jmenuje ji Rada města na základě návrhu odpovědného redaktora.

Koncepce NZ - motto: Občanská společnost je tvořena i využívána občany.

" Publicistika - Pravidelný úvodník k události měsíce, úvodník z pera výrazné osobnosti města, úvodník starosty a zástupců starosty. Prezentace minulých událostí na Městském úřadě, probíhajících i plánovaných jednání. Zápisy z jednání Městské rady i zastupitelstva. Informace o zařízeních města - sociálního, kulturního i vzdělávacího charakteru. Ankety, fejetony, komentáře, obrazové zpravodajství. Zprávy z partnerských měst.

" Servis - Programy divadla, muzea, knihovny, galerie, klubů a církevních společenství. Otevírací hodiny sportovních zařízení, úřední hodiny sociálních zařízení. Důležité adresy a telefonní čísla. Lékařské pohotovosti.

" Kultura - Historie Náchoda, osobnosti, místopis, původní recenze a původní tvorba autorů poezie i prózy.

" Dětská a studentská rubrika - Slovesná i výtvarná tvorba dětských a studentských autorů. Původní tvorba pro děti a studenty.

" Sport - Prezentace úspěchů sportovních jednot a jednotlivců. Občanský rozměr sportu.

" Inzerce - strana 10 000 Kč, při opakované inzerci slevy. V daném rozsahu pouze do dvou stran.

16 stran, náklad 5000 výtisků, k dispozici na distribučních místech zdarma. Edice mimořádných příloh (vyhlášky, jubilejní přílohy atd.) je řešena mimo toto pravidelné schéma.

Jednací řád Redakční rady Náchodského zpravodaje

Redakční rada je komisí, která stanovuje a sleduje plnění dlouhodobé koncepce a odpovídá RM za obsah jednotlivých čísel. Jmenuje ji Rada města na základě návrhu výkonného redaktora.

Jednotliví členové redakční rady odpovídají za rubriku, kterou po dohodě se šéfredaktorem sledují a tvoří. Podílejí se tak na přehledu redakce po činnosti, která by měla být ve městě zaznamenána nebo ohlášena předem.


A. Jednání
- Redakční rada jedná jednou měsíčně (zpravidla ve třetí dekádě). Jednání svolává odpovědný redaktor.
- Jednání Redakční rady obsahuje hodnocení minulého čísla. Redakční rada rámcově připravuje číslo další. Redakční rada má právo žádat informace o průběhu příprav, provádět revizi textů a podávat odpovědnému redaktorovi připomínky.
- Redakční rada má právo na informace o stavu finančních prostředků stanovených rozpočtem pro Náchodský zpravodaj.
- Redakční rada rozhoduje hlasováním prostou většinou z nejméně 3 přítomných členů a její stanoviska jsou pro redakci závazná.

B. Ostatní
- Činnost redakční rady je dobrovolná. Jména členů redakční rady jsou uvedena v tiráži Náchodského zpravodaje.
- Jednání redakční rady je neveřejné. Případné náměty pro práci redakční rady ze strany občanů přijímá v písemné formě Tiskové středisko Městského úřadu v Náchodě.
- O jednotlivých bodech programu redakční rada hlasuje před zahájením svého jednání.