Dnes
Teplota: 14.4 °C

Pátek, 31.03.2023Informace k uzavření poboček České pošty v Náchodě

Informace k uzavření poboček České pošty v Náchodě


Na základě informací, které jsme dnes obdrželi od vedení České pošty, s.p., informujeme, že od 1. 7. 2023 dojde ke zrušení celkem dvou poboček České pošty v Náchodě, a to:

Náchod 3 (Polská 105)

Náchod 4 (Českoskalická 192)

Posledním dnem, kdy budou obě uvedené pobočky otevřeny, bude pátek 30. 6. 2023, a to z provozních důvodů pouze jednu hodinu.

 

Komentář starosty Náchoda Jana Birke:

„Jako starosta pochopitelně nemohu souhlasit s rozhodnutím Vlády ČR a ministra vnitra Víta Rakušana! Uvedené rozhodnutí, které dopadne zejména na ty nejstarší klienty, mě lidsky mrzí. Restrukturalizaci i nutná úsporná opatření samozřejmě chápu a předpokládal jsem, že se to dotkne i poboček v Náchodě, že však dojde ke zrušení obou z těch, které jsou umístěny na okraji města, jsem nečekal. Jedna pobočka na téměř dvacetitisícové město mě v tomto ohledu přijde jako výsměch všem našim občanům."

 

 


Logo Česká pošta Logo Česká pošta

Česká pošta Náchod Česká pošta Náchod

Další zprávy /