Dnes
Teplota: 18.0 °C

Významné letopočty

1254 - první písemná zmínka (Hron z Náchoda)

1331 - král Jan Lucemburský polepšuje Náchodu znak, přidává do něj štítek s českým lvem

1392 - Jetřich z Janovic dává náchodským měšťanům právo odúmrtě

1442 - Jan Kolda ze Žampachu povoluje náchodským měšťanům založit městskou pamětní knihu (nejstarší dochovaná)

1456 - dobytí Náchoda Jiřím z Poděbrad

1458 - král Jiří z Poděbrad uděluje Náchodským privilegium martinského velkého trhu

1498 - král Vladislav Jagellonský dává Náchodským právo druhého výročního trhu na den sv. Víta

1601 - náchodští měšťané kupují rytířský statek Slaný s vesnicí Březová v Kladsku

1612 - Albrecht Václav Smiřický postoupil měšťanům patronátní právo ke kostelům a ke škole a dal jim stejná práva, jakých užívají obyvatelé královských měst

1628 - povstání poddaných na trčkovských panstvích Náchod a Opočno

1634 - náchodské panství získal od císaře jako válečný konfiskát Octavio Piccolomini

1663 - velký požár města, při kterém shořela většina domů, kostel, radnice i městský archiv

1775 - velké selské povstání

1790 - zřízení regulovaného magistrátu v Náchodě

1792 - náchodské panství kupuje vévoda Petr Kuronský

1797 - v zámeckém divadle provedena Mozartova opera Don Giovanni - první mimopražské provedení

1821 - Josef Myslimír Ludvík zakládá v Náchodě čtenářskou společnost - jedna z prvních v Čechách

1842 - náchodské panství kupuje německý rod Schaumburg - Lippe

1848 - vznik měšťanské samosprávy

1866 - první velká bitva prusko-rakouské války u Vysokova a na Dobeníně (27.6.)

1899 - v Náchodě zřízeno okresní hejtmanství

1904 - postavena nová radnice (architekt Podhajský)

1914 - otevřeno nové Městské divadlo a hotel Beránek (architekt Alois Čenský)

1938 - Výstava 38 Náchod celostátního významu s mnoha průvodními politickými a kulturními akcemi

1945 - po oficiálním ukončení II. světové války v boji s esesmany u celnice v Bělovsi zabiti náchodští občané i příslušníci osvobozovací Rudé armády (9.5.)