Dnes
Teplota: 18.0 °C

NAŠE GALERIE – 14. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

GVUN Jízdárna Náchod


28.08.2023 - 19.11.2023 v Vstupné: 

Téma letošního ročníku: Hra a čas

 

...plynutí, vzpomínání, proudění, míjení, opakování, ... ČAS

 

Když na něj nemyslíme, jakoby neexistoval. Jednou se vleče, jindy utíká nebo dokonce letí, někoho tlačí a na nikoho nečeká. Vzácný ukazatel moudrosti a labyrint poznání života.

Podoby času jsou zpovědí a zároveň hrou momentálního prožívaného okamžiku. Hledejme tyto podoby v čase tomu určeném a naplňme ho výtvarným zpracováním daného tématu.

 

Do soutěže budou zařazeny práce patřící do těchto výtvarných oborů:
kresba / grafika / koláž
malba
fotografie
socha / objekt / instalace
nová média

 

Věkové kategorie:
děti do 6 let
děti 7-11 let (I. stupeň ZŠ)
děti 12-15 let (II. stupeň ZŠ)
mládež 16-18 let (SŠ)
dospělí

 

Podmínky soutěže:
Soutěž je určena výtvarníkům, kteří mají trvalé bydliště v okruhu do 20 km od města Náchod. Soutěžící mohou přihlásit maximálně tři své práce. Při hodnocení bude kladen důraz na dodržení tématu a individuální kvalitu dané práce. GVUN si vyhrazuje právo na provedení výběru z přihlášených děl pro expoziční účely. Práce na papíře do velikosti 100 x 70 cm nemusí být připravené k vystavení (paspartované), větší formáty ano. Každé dílo musí být na rubu viditelně označeno popiskou se jménem autora, věkovou kategorií, názvem díla a rokem vzniku. Dílo, které nebude takto označeno, bude ze soutěže vyřazeno. Pokud dílo přihlašuje škola, opatří je na zadní straně razítkem školy. Vysvětlující komentář k dílu je vítán. Podmínkou přijetí díla do soutěže je vyplnění přihlášky, kterou si soutěžící mohou stáhnout z webových stránek galerie (www.gvun.cz) nebo vyzvednout v Městském informačním centru v Náchodě a v Punkt Informacj Turystycznej w Kudowie Zdroju nebo přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

 

Odevzdávání prací: 4. 11. - 19. 11. 2023
Své práce doručte do náchodské galerie osobně (úterý - neděle, 9 - 17 hodin) nebo je zašlete poštou na adresu: GVUN, Smiřických 272, 547 01 Náchod. V případě osobního doručení budou výtvarná díla přijímána na pokladně galerie u hlavního vchodu kustody. Díla odevzdávejte pečlivě zabalená, aby nedošlo k jejich poškození. V dodaném obalu budou posléze výtvarná díla i vrácena.

 

Hodnocení:
Odborná porota bude zasedat 20. listopadu 2023 a z dodaných prací vybere z každého výtvarného oboru a každé věkové kategorie tři nejlepší výtvarná díla.
Dále pak porota určí absolutního vítěze celé soutěže, kterému bude nabídnuta samostatná výstava v prostorách GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod).
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 15. 12. 2023. Výstava potrvá do 11. 2. 2024.

 

Vrácení prací:
Soutěžní práce si budou moci účastníci osobně vyzvednout po skončení výstavy, a to od 12. 2. do 3. 3. 2024 v době od 8 do 15:30 hodin, případně i v jiném termínu nebo čase po předchozí domluvě. Práce nebudeme rozesílat poštou. Díla nevyzvednutá v daném termínu budou skartována.

 Další informace

Přílohy:

NAŠE GALERIE – 14. ročník výtvarné soutěže     (36663_3362893225.jpg / 1,43 MB)
přihláška     (36663_346289348.docx / 0,02 MB)