Dnes
Teplota: 16.8 °C

Pondělí, 30.10.2023Město Náchod nabízí svým občanům kompostéry

Město Náchod nabízí svým občanům kompostéry


Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro občany Náchoda, rok 2023" 180 ks kompostérů z recyklovaného plastu o objemu 1170 l určených ke kompostování komunálního biologického odpadu.

Město Náchod tímto občanům města nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při splnění následujících podmínek:

1)  zájemce podá žádost o zapůjčení kompostéru, ve které uvede:

- kontaktní údaje - adresu, telefon, příp. e-mail,

-  jména a adresy osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních nemovitostí apod.).

Žádosti budou přijímány od pondělí 6.11.2023, formulář žádosti je možno vyzvednout na odboru životního prostředí, popř. stáhnout z webových stránek Města Náchod (http://mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/#zp - Sekce životní prostředí, 9. Ostatní).

Žádost je možno podat jakýmkoliv oficiálním způsobem, tj. písemně poštou či na podatelně, nebo elektronicky datovou schránkou či el. poštou (s ověřeným el. podpisem) na adresu podatelna@mestonachod.cz

2)  zájemce uzavře s Městem Náchod příslušnou smlouvu o výpůjčce kompostéru.

Kompostéry jsou určeny zejména pro občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na svoz bioodpadu. Dále mohou podat žádost o zapůjčení i organizace zřízené městem (např. mateřské školy, základní školy). Při předávání kompostérů do výpůjčky bude zohledňováno pořadí došlých žádostí a počet osob užívajících kompostér, a to až do vyčerpání zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru není právní nárok.

 

Ing. Milan Vik, místostarosta města

 

Logo EU

Projekt „Pořízení kompostérů pro občany Náchoda, rok 2023", reg. číslo CZ.05.01.05/01/22_024/0000871, je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

 

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Logo EU Logo EU

Další zprávy /