Dnes
Teplota: 13.7 °C

Podatelna a elektronická podatelna

Adresa podatelny:

Zámecká 1845

547 01 Náchod


Provozní doba podatelny:

pondělí 8.00 - 17.00

úterý 8.00 - 14.00

středa 8.00 - 17.00

čtvrtek 8.00 - 14.00

pátek 8.00 - 13.30

e-mail: podatelna@mestonachod.cz

ID datové schránky města: gmtbqhx

TELEFON: 491 405 410, 491 405 415

Datové formáty dokumentů v digitální podobě:

  • PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF
  • technické nosiče: USB Flash, CD-ROM, DVD
  • úřad přijímá dále jiné statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tato podání by měla být úřadu doručena zejména spolu s průvodním podáním v elektronické podobě nebo na technickém nosiči dat.

velikost datové zprávy je do 10MBDoručený dokument v digitální podobě je vždy spisovou službou zkontrolován, neobsahuje-li škodlivý kód, tj. chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení. Pokud je škodlivý kód zjištěn, spisová služba dokument automaticky odmítne a vyrozumí odesílatele, že tento dokument nebyl doručen.

Při doručení neúplného nebo nečitelného dokumentu (v elektronické či listinné podobě) se úřad pokusí ve spolupráci s odesílatelem závady odstranit. Nepodaří-li se závady odstranit nebo není-li odesílatel znám, dokument se dále nezpracovává.
Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 zřizuje Městský úřad Náchod elektronickou podatelnu a vydává následující informace:§1 odst.1, písm.e)

Elektronická podatelna:

podatelna@mestonachod.cz

§1 odst.1, písm.e)

Formáty datových zpráv: (elektronicky nešifrované) soubory PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM

§1 odst.1, písm.e)

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Alena Marešová

§1 odst.1, písm.b)

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů: SPRÁVNÍ ODBOR - PODATELNA
Jana Žídková
Šárka Veverková
Lenka Valášková
§1 odst.1, písm.d)

Příjem podání na technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD,
USB Flash):
SPRÁVNÍ ODBOR - PODATELNA
Jana Žídková
Šárka Veverková
Lenka Valášková

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.