Dnes
Teplota: 17.3 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
informace Návrh koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Královéhradecký kraj 19.7.2019
3.8.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 19.7.2019
3.8.2019
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka / odborné pracovnice registru řidičů na odboru dopravy a silničního hospodářství Odbor kanceláře tajemníka 19.7.2019
5.8.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 18.7.2019
2.8.2019
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 17.7.2019
25.7.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Hronov Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.7.2019
1.8.2019
veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy na silnici I/14 v obci Horní Radechová, dále na silnici I/14 v úseku silnic I/14 a II/567 v obci Rtyně v Podkrkonoší po silnici I/14 ul. Plhovská, II/303 ul. Kladská v obci Náchod Královéhradecký kraj 17.7.2019
1.8.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 16.7.2019
31.7.2019
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Malá Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.7.2019
30.7.2019
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice a Zlíč Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.7.2019
30.7.2019
dražební vyhláška Dražební vyhláška Odbor kanceláře tajemníka 15.7.2019
20.8.2019
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 12.7.2019
20.7.2019
veřejná vyhláška Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 12.7.2019
27.7.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Olomouc 12.7.2019
22.8.2019
veřejná vyhláška Oznámení zahájení SŘ - snížení energetické náročnosti bytového domu - Dvořákova 1346 Náchod Odbor výstavby a územního plánování 11.7.2019
26.7.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 11.7.2019
19.8.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.7.2019
26.7.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu správní obvod Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.7.2019
26.7.2019
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na sil. I/33, Vysokov, most ev.č. 33-024 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10.7.2019
25.7.2019
veřejná vyhláška Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš - Trasa C Odbor dopravy a silničního hospodářství 10.7.2019
25.7.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 9.7.2019
24.7.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-Česká Skalice,Velká Jesenice,Říkov Odbor dopravy a silničního hospodářství 9.7.2019
24.7.2019
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Olešnice u Červeného Kostelce Odbor dopravy a silničního hospodářství 9.7.2019
24.7.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Žďár nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 8.7.2019
23.7.2019
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 4.7.2019
19.7.2019
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.7.2019
19.7.2019
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 1503, 1504 ul. Purkyňova v Náchodě Odbor výstavby a územního plánování 4.7.2019
19.7.2019
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci psychologa / psycholožky ve školství Odbor kanceláře tajemníka 2.7.2019
15.8.2019
Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2018 Odbor správy majetku a financování 1.7.2019
31.7.2020
výběrové řízení výběrové řízení č. HMSO/05/2019 s aukcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové 25.6.2019
18.9.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno 25.6.2019
31.7.2019
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 22.5.2019
31.12.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- Monitorovací kalendář - Koupací sezona 2019 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 6.5.2019
30.9.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 5.4.2019
31.12.2022
oznámení oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Katastrální úřad Náchod 7.3.2019
20.10.2020
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2019 Odbor správy majetku a financování 9.1.2019
30.6.2020
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 4.1.2019
31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 Odbor správy majetku a financování 11.12.2018
31.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Odbor správy majetku a financování 17.1.2018
31.1.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 Odbor správy majetku a financování 20.12.2017
24.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 23.11.2017
24.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda JUDr. Ladislav Polák, Marta Poláková, Ing. Daniel Polák, MUDr. Zuzana Poláková Město Náchod 10.10.2016
11.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tenisový klub Náchod z.s. Město Náchod 28.7.2016
29.7.2019