Dnes
Teplota: 10.1 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.11.2019
30.11.2019
dražební vyhláška dražební vyhlášky Exekutorský úřad Náchod 15.11.2019
18.12.2019
výběrové řízení Oznámení o vyhlášení výběrové řízení- Vedoucí živnostenského úřadu v Novém Městě nad Metují Odbor kanceláře tajemníka 15.11.2019
30.11.2019
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci odborného pracovníka- územní plánování Odbor kanceláře tajemníka 15.11.2019
30.12.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška o možností převzít písemnost- Martinková Martina Odbor obecní živnostenský úřad 14.11.2019
29.11.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost- David Sodomka Odbor obecní živnostenský úřad 14.11.2019
29.11.2019
veřejná vyhláška přechodná úprava provozu k.ú. Horní Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 14.11.2019
29.11.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška-Splašková Kanalizace - II. etapa, Náchod- Jizbice Odbor životního prostředí 14.11.2019
29.11.2019
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 13.11.2019
28.11.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu ORP Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 13.11.2019
28.11.2019
záměr Záměr směnit nemovitost s finančním vyrovnáním Odbor správy majetku a financování 13.11.2019
28.11.2019
veřejná vyhláška Projednání UPRAVENÉHO návrhu zprávy o uplatňování ÚP Žernov a jeho změny č. 1 Odbor výstavby a územního plánování 12.11.2019
27.11.2019
veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. 139/2019-2 rozhodnutí o umístění stavby nazvané FTTx_NACH_011 Českoskalická Odbor výstavby a územního plánování 12.11.2019
27.11.2019
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
veřejná vyhláška Oznámení o pokračování správního řízení Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 11.11.2019
19.11.2019
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu v ul. Podhradní k.ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu třída T.G.Masaryka k.ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bělská, k.ú. Velká Ledhuje Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.11.2019
26.11.2019
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu ul. Sportovní k.ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 8.11.2019
23.11.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 6 8.11.2019
12.12.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 7.11.2019
22.11.2019
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 6.11.2019
21.11.2019
veřejná vyhláška veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Odbor správní 6.11.2019
21.11.2019
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Oznámení zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání Odbor výstavby a územního plánování 6.11.2019
21.11.2019
veřejná vyhláška Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 6.11.2019
21.11.2019
záměr Záměr směnit nemovitosti Odbor správy majetku a financování 5.11.2019
20.11.2019
veřejná vyhláška Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.11.2019
19.11.2019
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška, Územní Rozhodnutí č. 133/2019-2 Odbor výstavby a územního plánování 4.11.2019
19.11.2019
záměr Záměr pronájmu prostoru k podnikání Odbor správy majetku a financování 4.11.2019
20.11.2019
veřejná vyhláška Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.11.2019
19.11.2019
záměr Záměr města Odbor správy majetku a financování 4.11.2019
19.11.2019
dražební vyhláška dražba movité věci Exekutorský úřad Náchod 1.11.2019
4.12.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 30.10.2019
2.12.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 24.10.2019
2.12.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Prachatice 24.10.2019
27.11.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň 23.10.2019
22.11.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 23.10.2019
27.11.2019
veřejná zakázka VZ Sběrný dvůr v Náchodě Město Náchod 17.10.2019
21.11.2019
výběrové řízení výběrové řízení č. HMSO/08/2019 s aukcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové 15.10.2019
29.11.2019
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 15.10.2019
29.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Magda Havlíčková, Josef Havlíček, Martin Abraham, Věra Abrahamová, Jaroslav Jarčuška, Olga Jarčušková, Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
upozornění upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a. s. 19.9.2019
31.3.2020
oznámení nález zbraní a střeliva Policie ČR 3.9.2019
3.3.2020
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 26.8.2019
31.12.2019
Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2018 Odbor správy majetku a financování 1.7.2019
31.7.2020
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 5.4.2019
31.12.2022
oznámení oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Katastrální úřad Náchod 7.3.2019
20.10.2020
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2019 Odbor správy majetku a financování 9.1.2019
30.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 Odbor správy majetku a financování 11.12.2018
31.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Odbor správy majetku a financování 17.1.2018
31.1.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 Odbor správy majetku a financování 20.12.2017
24.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 23.11.2017
24.12.2020