Dnes
Teplota: -6.2 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
záměr Záměr prodeje podílu na nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr prodeje podílu na nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr prodeje podílu na nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr prodeje podílu na nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr prodeje podílu na nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr směny části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr Záměr směny části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 3.2.2023
18.2.2023
záměr záměr č. 11/2023 Královéhradecký kraj 3.2.2023
5.3.2023
záměr Záměr prodeje části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 2.2.2023
17.2.2023
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 2.2.2023
10.2.2023
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST- Otto Kořán Odbor obecní živnostenský úřad 1.2.2023
16.2.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborného pracovníka / odborné pracovnice odboru správy majetku a financování, s místem výkonu práce v Náchodě. Odbor kanceláře tajemníka 1.2.2023
20.2.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 1.2.2023
16.2.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Cheb 31.1.2023
9.3.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-správní obvod Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 31.1.2023
15.2.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 4 31.1.2023
2.3.2023
záměr záměr pronajmout část nemovitosti Odbor správy majetku a financování 31.1.2023
15.2.2023
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení nájemního bytu v Náchodě formou obálkové metody Odbor správy majetku a financování 31.1.2023
20.2.2023
veřejná vyhláška Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov Odbor dopravy a silničního hospodářství 31.1.2023
15.2.2023
oznámení oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů DSO Kladská stezka 30.1.2023
31.3.2023
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Vysokov Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.1.2023
14.2.2023
záměr záměr pronajmout nemovitosti Odbor správy majetku a financování 27.1.2023
13.2.2023
záměr Zámer propachtovat část nemovitosti Odbor správy majetku a financování 27.1.2023
13.2.2023
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška Odbor životního prostředí 27.1.2023
11.2.2023
záměr záměr vypůjčit nemovitost Odbor správy majetku a financování 27.1.2023
13.2.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Kramolna Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.1.2023
10.2.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Kramolna, Městská Kramolna Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.1.2023
10.2.2023
veřejná vyhláška Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.1.2023
10.2.2023
konkursní řízení Konkurs- ZŠ- Plhov Odbor školství 26.1.2023
1.3.2023
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška-nařízení ústního jednání Odbor životního prostředí 25.1.2023
9.2.2023
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 24.1.2023
8.2.2023
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu k. ú. Bražec Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.1.2023
7.2.2023
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- oznámení zahájení řízení Odbor životního prostředí 23.1.2023
7.2.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce vedoucí / vedoucího odboru kultury a sportu, s místem výkonu práce v Náchodě. Odbor kanceláře tajemníka 20.1.2023
24.2.2023
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (záměr byl posuzován podle zákona EIA; řízení dle liniového zákona)-Oznámení zahájení stavebního řízení Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.1.2023
18.2.2023
veřejná vyhláška I/33 Náchod, obchvat Odbor dopravy a silničního hospodářství 18.1.2023
17.2.2023
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2023 Odbor správy majetku a financování 13.1.2023
30.6.2024
dražební vyhláška dražební vyhláška EURODRAŽBY.CZ a.s. 12.1.2023
17.2.2023
dotační program DOTAČNÍ PROGRAM na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu Odbor kultury a sportu 10.1.2023
13.3.2023
dotační program DOTAČNÍ PROGRAM z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měří Odbor kultury a sportu 10.1.2023
13.3.2023
informace Program pro podporu životního prostředí města Náchoda Odbor životního prostředí 2.1.2023
31.3.2023
informace Program na podporu spolků a ostatních nez. org. v oblasti soc.služeb na rok 2023 Odbor sociálních věcí 20.12.2022
20.2.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027 Odbor správy majetku a financování 13.12.2022
31.3.2024
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2023 Město Náchod 13.12.2022
31.12.2023
výběrové řízení Věc: Oznámení podle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících o změně dalších zákonů, v platném znění Městský úřad Náchod 25.11.2022
10.2.2023
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 7.11.2022
31.12.2023
upozornění upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a. s. 13.10.2022
31.3.2023
Závěrečný účet Závěrečný účet města Náchoda za rok 2021 Město Náchod 21.6.2022
31.7.2023
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2022 Odbor správy majetku a financování 11.1.2022
30.6.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 Odbor správy majetku a financování 14.12.2021
31.3.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 29.9.2021
4.10.2024
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 22.6.2020
30.6.2023