Dnes
Teplota: 9.2 °C

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 SB., ve znění pozdějších předpisů Seznam hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy

1) územní plán
územní plán (pdf/6,2MB)
- odbor výstavby a ÚP
pracoviště Zámecká 1845, Náchod
2) strategický plán - strategická část (pdf/2,5MB)
- analytická část
3) komunitní plán sociálních služeb Bc. Schuma - odbor sociálních věcí
pracoviště Zámecká 1845, Náchod
4) program regenerace MPZ Náchod - odbor výstavby a ÚP
pracoviště Zámecká 1845, Náchod
5) energetická koncepce pro město Náchod
(od 1. 6. 2006 ?)
Ing. Šimek - odbor správy majetku a fin.
pracoviště Masarykovo nám. 40, Náchod
6)dopravní studie k ÚPSÚ
studie dopravni infrastruktury
Královéhradeckého kraje
odbor dopravy a SH
pracoviště B. Němcové 2020, Náchod


Výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na MěÚ Náchod u uvedených kontaktních osob v úředních hodinách.

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.