Dnes
Teplota: 8.2 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kamerovém systému městské policie


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních v k.ú. Vysoká Srbská


Datum 7.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o metodickém pokynu


Datum 24.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o počtu vyvlastňovacích řízení 2014-2018


Datum 10.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města-odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 7.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-o působení moderátora v Náchodě, o počtu obyvatel


Datum 26.11.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řešení problému toulavých koček


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o veřejné zakázce na rekonstrukci osvětlení zimního stadionu v Náchodě


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o úklidu areálu bývalé Tepny


Datum 22.6.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-k žádosti o nájemní smlouvě


Datum 24.5.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Způsob implementace GDPR


Datum 20.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o statistikách přestupků


Datum 14.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o platech některých zaměstnanců


Datum 22.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o přestupcích v dopravě


Datum 5.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odkaz na zveřejněnou informaci - implementace GDPR


Datum 29.1.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Počty voličských průkazů


Datum 6.12.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o implementaci GDPR


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o IS evidence obyvatel


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o tarifech MT


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-k demolici areálu Tepny v Náchodě


Datum 30.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o znalecký posudek


Datum 30.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k ověření údajů ze živnostenského rejstříku


Datum 18.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k pozemku v k.ú. Náchod


Datum 25.9.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o sociální oblasti, o místních komunikacích


Datum 13.9.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Žádost o informace o lázních ve Velichovkách


Datum 28.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o problémech se škodlivými ptáky


Datum 14.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Způsob vymáhání daňových nedoplatků


Datum 7.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Kontroly dle zákona o ochraně ovzduší


Datum 14.7.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Dotaz nového subjektu v oblasti zpětného odběru odpadů z obalů


Datum 29.6.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o prodejních cenách pozemků


Datum 26.6.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Stanoviska k novostavbě v k.ú. Náchod


Datum 22.5.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Právnické osoby s majetkovou účastí města


Datum 25.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Výdaje města za rok 2016


Datum 20.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k poskytnutí rozhodnutí o přestupcích


Datum 3.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Správní poplatky vybrané v roce 2000


Datum 3.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Etický kodex zaměstnanců města Náchod


Datum 2.3.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Evidence "šikanózních" žádostí o informace


Datum 22.2.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány 2017


Datum 31.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - kanalizace Jizbice


Datum 31.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Smlouvy o zprostředkování komoditních obchodů


Datum 26.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Složení RM od 2002


Datum 18.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o odnětí půdy ze ZPF


Datum 2.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - žádost MAFRA a. s.


Datum 13.12.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - žádost M.J.


Datum 30.11.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - žádost P.P.


Datum 16.11.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o nájemních smlouvách


Datum 25.10.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Seznam prodaných jednotek - krytů CO


Datum 14.10.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odpověď na žádost - doprovodná informace


Datum 24.8.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


Datum 2.6.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení - informace týkající se pozemku


Datum 23.5.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odpověď - spisové materiály


Datum 23.5.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odpověď - provádění stavebních prací


Datum 29.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Přehled vydaných loveckých lístků cizincům


Datum 29.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informací o správcích obcí evidovaných okresními úřady


Datum 27.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odpověď - Spisový a skartační plán


Datum 27.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odpověď - poskytnutí kopií policejního spisu


Datum 27.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Poskytovatel spisové služby pro Město Náchod


Datum 21.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace týkající se datových zpráv


Datum 18.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Nahlédnutí do spisového materiálu


Datum 12.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace týkající se vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a změny druhu pozemku na stavební pozemek


Datum 11.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Výdaje do vybraných oblastí


Datum 11.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Pojistné smlouvy vč. platných dodatků o pojištění majetku, odpovědnosti, motorových vozidel


Datum 1.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Dearzenizce prameníku


Datum 1.4.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Střet zájmu


Datum 17.3.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Seznam všech došlých faktur za rok 2010 - 2015


Datum 9.3.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Exekuce


Datum 1.3.2016
Zveřejnil: Město Náchod
Výdaje do vybraných oblastí


Datum 1.2.2016
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány pro rok 2016