Dnes
Teplota: 0.7 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 24.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informacím o demoličních výměrech


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí žádosti


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o sociálním bydlení


Datum 5.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pěti oblastech působení města Náchoda


Datum 27.10.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 3.čtvrtletí 2020


Datum 18.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí info o obalových odpadech


Datum 5.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o stavebních rozhodnutích


Datum 3.7.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informaci o podnájemní smlouvě


Datum 22.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k demoličním výměrům


Datum 10.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o pozemku


Datum 25.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o autoškolách


Datum 19.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o měření rychlosti


Datum 30.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o provozu MHD


Datum 28.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech postihů za průtahy


Datum 27.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace


Datum 15.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle z.č. 183/2006 Sb., za období 1.1. až 24.3.2020


Datum 14.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k informacím o zaměstnancích


Datum 16.3.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zdrojích rizik a kriz. dokumentaci


Datum 27.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o využívání mediace OSPOD


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o shromážděních v roce 2019


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobu prodeje nemovitostí


Datum 11.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 4.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o počtu služebních psů a psovodů u MP Náchod


Datum 23.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o rozhodnutí o odmítnutí žádosti-informace neexistuje


Datum 21.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o finančních investicích města


Datum 15.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních o odpojení od centr. zásobování teplem


Datum 10.12.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o aktuálnosti sazebníku


Datum 12.11.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o mzdových nákladech pracovníků státní památkové péče


Datum 9.10.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o odměňování zaměstnanců města


Datum 25.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o správcích tech. infrastruktury - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o reklamních zařízeních


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kontrolách spisů


Datum 27.8.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o nabídkách k veřejným zakázkám


Datum 2.7.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o zpracování žádostí o OP, ŘP, pasy


Datum 27.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-smlouva o právní pomoci


Datum 12.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních ve věcech dopravních přestupků


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Smlouvy k pozemku-odkaz na zveř.informaci


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o zakázce na nábytek Zámecká


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o vnitřním předpisu k veř. zakázkám


Datum 12.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o deratizaci


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavu jelena siky


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dotazu na postup ohledně lanového parku


Datum 27.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o správních řízeních vedených se žadatelem o informace


Datum 11.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o žádosti stavebnímu úřadu, sdělení


Datum 25.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o městské zeleni, mobiliáři


Datum 22.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o seznamu starostů,sdělení


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kamerovém systému městské policie


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních v k.ú. Vysoká Srbská


Datum 7.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o metodickém pokynu


Datum 24.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o počtu vyvlastňovacích řízení 2014-2018


Datum 10.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města-odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 7.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-o působení moderátora v Náchodě, o počtu obyvatel


Datum 26.11.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řešení problému toulavých koček


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o veřejné zakázce na rekonstrukci osvětlení zimního stadionu v Náchodě


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o úklidu areálu bývalé Tepny


Datum 22.6.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-k žádosti o nájemní smlouvě


Datum 24.5.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Způsob implementace GDPR


Datum 20.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o statistikách přestupků


Datum 14.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o platech některých zaměstnanců


Datum 22.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o přestupcích v dopravě


Datum 5.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odkaz na zveřejněnou informaci - implementace GDPR


Datum 29.1.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Počty voličských průkazů

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.