Dnes
Teplota: 5.7 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobu prodeje nemovitostí


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o shromážděních v roce 2019


Datum 11.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 4.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o počtu služebních psů a psovodů u MP Náchod


Datum 23.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o rozhodnutí o odmítnutí žádosti-informace neexistuje


Datum 21.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o finančních investicích města


Datum 15.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních o odpojení od centr. zásobování teplem


Datum 10.12.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o aktuálnosti sazebníku


Datum 12.11.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o mzdových nákladech pracovníků státní památkové péče


Datum 9.10.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o odměňování zaměstnanců města


Datum 25.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o správcích tech. infrastruktury - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o reklamních zařízeních


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kontrolách spisů


Datum 27.8.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o nabídkách k veřejným zakázkám


Datum 2.7.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o zpracování žádostí o OP, ŘP, pasy


Datum 27.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-smlouva o právní pomoci


Datum 12.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních ve věcech dopravních přestupků


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Smlouvy k pozemku-odkaz na zveř.informaci


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o zakázce na nábytek Zámecká


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o vnitřním předpisu k veř. zakázkám


Datum 12.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o deratizaci


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavu jelena siky


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dotazu na postup ohledně lanového parku


Datum 27.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o správních řízeních vedených se žadatelem o informace


Datum 11.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o žádosti stavebnímu úřadu, sdělení


Datum 25.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o městské zeleni, mobiliáři


Datum 22.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o seznamu starostů,sdělení


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kamerovém systému městské policie


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních v k.ú. Vysoká Srbská


Datum 7.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o metodickém pokynu


Datum 24.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o počtu vyvlastňovacích řízení 2014-2018


Datum 10.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města-odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 7.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-o působení moderátora v Náchodě, o počtu obyvatel


Datum 26.11.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řešení problému toulavých koček


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o veřejné zakázce na rekonstrukci osvětlení zimního stadionu v Náchodě


Datum 6.9.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o úklidu areálu bývalé Tepny


Datum 22.6.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-k žádosti o nájemní smlouvě


Datum 24.5.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Způsob implementace GDPR


Datum 20.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o statistikách přestupků


Datum 14.3.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o platech některých zaměstnanců


Datum 22.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o přestupcích v dopravě


Datum 5.2.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Odkaz na zveřejněnou informaci - implementace GDPR


Datum 29.1.2018
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Počty voličských průkazů


Datum 6.12.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o implementaci GDPR


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o tarifech MT


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-k demolici areálu Tepny v Náchodě


Datum 7.11.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o IS evidence obyvatel


Datum 30.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k žádosti o znalecký posudek


Datum 30.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k ověření údajů ze živnostenského rejstříku


Datum 18.10.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k pozemku v k.ú. Náchod


Datum 25.9.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o sociální oblasti, o místních komunikacích


Datum 13.9.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Žádost o informace o lázních ve Velichovkách


Datum 28.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o problémech se škodlivými ptáky


Datum 14.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Způsob vymáhání daňových nedoplatků


Datum 7.8.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Kontroly dle zákona o ochraně ovzduší


Datum 14.7.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Dotaz nového subjektu v oblasti zpětného odběru odpadů z obalů


Datum 29.6.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o prodejních cenách pozemků


Datum 26.6.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Stanoviska k novostavbě v k.ú. Náchod


Datum 22.5.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Právnické osoby s majetkovou účastí města


Datum 25.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Výdaje města za rok 2016


Datum 20.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k poskytnutí rozhodnutí o přestupcích


Datum 3.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Správní poplatky vybrané v roce 2000


Datum 3.4.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Etický kodex zaměstnanců města Náchod


Datum 2.3.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Evidence "šikanózních" žádostí o informace


Datum 22.2.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány 2017


Datum 31.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - kanalizace Jizbice


Datum 31.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Smlouvy o zprostředkování komoditních obchodů


Datum 26.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Složení RM od 2002


Datum 18.1.2017
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o odnětí půdy ze ZPF