Dnes
Teplota: 31.0 °C

Formuláře


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod (do 50 EO)

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:5. Vodoprávní úsek
Poznámka:

Přílohy:

Žádost - editovatelný soubor RTF     (342_77931123637.rtf / 0,08 MB)
Žádost - needitovatelný soubor PDF     (342_81931123646.pdf / 0,1 MB)