Dnes
Teplota: 4.9 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 14. listopadu 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 2. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

P r o g r a m  :


1/ Slib člena zastupitelstva města
2/ Volba předsedy kontrolního výboru
3/ Majetkoprávní úkony obce
4/ Program regenerace městské památkové zóny Náchod na období 2023 - 2026
5/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací
6/ Kritéria pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb na území města Náchoda
7/ Memorandum o spolupráci mezi městem Náchodem a organizací Nadační fond KAPLICKY CENTRE
8/ Volba přísedící Okresního soudu v Náchodě
9/ Určení zástupce města na zasedáních valné hromady DSO Kladská stezka a ve správní radě destinační společnosti Kladské pomezí o.p.s.
10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
11/ Rozpočtová opatření
12/ Diskuse
13/ Závěr