Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení z  28.  / 197. / schůze Rady města Náchoda konané 12. července 2022

Podání žádosti o podporu na projekt „ART CENTRUM"

Usnesení č. 197/4193/22 - rada města    s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt „ART CENTRUM" do výzvy č. 0231/2022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center vypsané                              Ministerstvem   kultury a dále souhlasí se zajištěním zpracovatele studie                           proveditelnosti a žádosti o podporu

 

Obchvat_Odkup SJM Bernáškovi - vyplacení kupní ceny

Usnesení č. 197/4194/22 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení kupní ceny dle předloženého návrhu

 

 

 

V Náchodě 13. července 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta