Dnes
Teplota: 12.0 °C

Souhrn usnesení z 9.   / 178. /  schůze Rady města Náchoda konané 28. února 2022

Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek „Revitalizace parku Starých lázní“

Usnesení č. 178/3751/22 - rada města    v y l u č u j e

účastníka Petra Zvědělíka, se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, IČ 12159859 v podlimitní veřejné zakázce na služby
„Revitalizace parku Starých lázní" dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 

Odstranění stavby čp. 7 v ul. Ryšavého, Náchod

Usnesení č. 178/3752/22 - rada města    s c h v a l u j e

odstranění stavby čp. 7 v ul. Ryšavého v Náchodě na náklady města Náchoda.  Odstranění stavby zajistí firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, za cenu 444.346,02Kč bez 21% DPH. Odbor SMF zajistí vystavení objednávky

 

Pracovníci čištění města

Usnesení č. 178/3753/22 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 177/3748/22 ze dne 21. února 2022

 

Usnesení č. 178/3754/22 - rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 01.03.2022 zaměstnat 6 pracovníků čištění města na pracovní poměr

 

V Náchodě 1. března 2022Jan    B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta