Dnes
Teplota: 21.3 °C

Souhrn usnesení ze 14.  / 133. / schůze  Rady města Náchoda konané  12. dubna 2021

Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

Usnesení č. 133/2802/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

za město Náchod na řádnou valnou hromadu VAK Náchod a.s. delegovat Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku s tím, že bude                                  pověřena hlasovat v souladu s navrženými usneseními pořadu                              jednání řádné valné hromady

 

V Náchodě 12. dubna 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta