Dnes
Teplota: 22.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 32. / 73. / schůze Rady města Náchoda konané dne 3. října 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 73/2100/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3782 - se zveřejněním záměru přenechat Stacionáři Cesta Náchod z.ú., IČO 48653292, část stavební parcely č. 78 o výměře 921 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda do výpůjčky a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na stavební parcele č. 78, na části pozemkové parcely č. 428 a části pozemkové parcely č. 350/3, vše v k.ú. Babí u Náchoda.

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta