Dnes
Teplota: 12.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 25. /29./ schůze rady města Náchoda konané dne 15. září 2015


Akce "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" - zadávací dokumentace, jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek Usnesení č. 29/908/15 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci na opětovné výběrové řízení na dodávku a montáž veřejného osvětlení "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" a u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" ve složení Ing. Tomáš Šubert (náhradník Jindřich Řezníček), Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Jiří Fabián), Miroslav Petr (náhradník Eva Zákravská ), Milan Suk (náhradník Vlastislav Vlach), Tomáš Maixner (náhradník Jiří Hochman)

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta