Dnes
Teplota: 20.1 °C

Souhrn usnesení z 36. / 119. / schůze Rady města Náchoda konané 9. října 2017

Studie interaktivních prvků včetně propočtu

Usnesení č. 119/3280/17 - rada města s o u h l a s í se zpracováním studie interiérů a ideovým návrhem interaktivní expozice s kvalifikovaným odhadem (propočtem) investičních nákladů a uzavřením objednávky s Ing. Arch. Janem Zákosteleckým, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice

Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda - přeložka vodovodu

Usnesení č. 119/3281/17 - rada města s o u h l a s í s realizací a vystavením objednávky na přeložku vodovodu u skladu pro SDH Lipí u Náchoda firmě Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta