Dnes
Teplota: 0.1 °C

22.2.2021   Kácení stromů mě bolí....

Zasláno: 19.2.2021
Zveřejněno: 22.2.2021

Obsah:
Dobrý den, poslední dobou mám pocit, že se v Náchodě nadmíru kácejí stromy. O víkendu jsem zkoumala, odkud se ozývají pily-bydlím nedaleko. Při procházce jsem zjistila, že padly stromy u "Staré polikliniky" na nábřeží. Podle pařezů se nezdá, že  byly  špatné. Každého stromu je škoda, zvlášť tady -u neustále ucpané a zamořené- Pražské ulici. Jinde ve světě si stromů váží...... Renáta Klicperová

Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
25.2.2021

 

Dobrý den,

 

město Náchod odkoupilo od původních majitelů objekt bývalé polikliniky s přilehlým pozemkem. Na něm rostlo několik dřevin, které nebyly po léta udržovány. Jednalo se o borovici, tři smrky, vrbu jívu a slabý rozvětvený javor. Borovice měla zcela suchý terminál a i v koruně byla výrazně proschlá. Smrky byly štíhlé, vytáhlé, do výšky 5-8 m zcela bez větví, ve zbylých částech korun s mnoha suchými větvemi. Vrba měla v koruně také značně proschlé i zlomené větve, na kmeni i několika větvích byla poškozena žírem dřevokazného hmyzu.

Všechny stromy byly tedy poškozené, neperspektivní a začaly se stávat pro své okolí nebezpečné postupným odpadáváním suchých větví. V případě ořezu všech suchých větví by na místě zůstala převážně torza stromů, u nichž by nebylo možné předpokládat zlepšení případným obrostem. Estetický význam uvedených dřevin byl také velmi nízký. K odpovědi přikládám několik fotek uvedených stromů v době vegetace.

Město Náchod na základě doporučení zástupců komise životního prostředí, která posuzuje nutnost kácení dřevin rostoucích na pozemcích v majetku města, podalo po vyhodnocení zdravotního stavu stromů žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les k orgánu ochrany přírody a krajiny. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo kladné rozhodnutí. Za odstranění vzrostlých stromů byla městu uložena náhradní výsadba pěti kusů stromů. Tu město plánuje po úpravě prostranství umístit do stejného prostoru.

Nedomníváme se, že bychom ve městě odstraňovaly dřeviny zbytečně. Navíc pro kácení vzrostlých stromů je vždy potřeba povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, který důvody žadatelů  k odstraňování dřevin posuzuje. Je třeba si uvědomit, že dřeviny rostoucí v zástavbě se nacházejí v místech, kde se pohybuje značné množství lidí, a je nezbytné zohlednit především provozní bezpečnost dřevin. 

 - Fotodokumentace (pdf) 

S pozdravem

 Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně