Dnes
Teplota: 2.2 °C

30.11.2020   Kácení v Déčku

Zasláno: 30.11.2020
Zveřejněno: 30.11.2020

Obsah:

Dobrý den. Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě a nebude co do kamen, tak krom Zámeckého kopce, kde se kácí nepřtržitè, stojí pár stromů (3x ks jehličnanů - snad ne modřínů) i na zahradě Déčka. Možná by bylo vhodné využít "vegetační klid a uazvření Déčka pro veřejnost a vyběhat souhlas s kácením. Nějaké špalky/klády jistě najdou užití i v Déčku (stupně vítězů, sezení, prolejzačky, ...) a drobné dřevo spálí i na ohništi za vilou nebo jinde při akcích. Třeba jim z nich můžete nachystat hranici na Čarodějnice (vedle nového podia), které než se to vybaví, budou co nevidět.  Třeba už tou dobou bude zase vše fungovat normálně a sejdeme se ve velkém počtu. S pozdravem Petr


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
30.11.2020

Dobrý den,

 

nutnost kácení dřevin rostoucích na pozemcích v majetku města Náchod vždy posuzuje pracovní skupina (tzv. kácecí komise) vytvořená za tímto účelem z komise životního prostředí. Komise slouží jako poradní orgán Rady města Náchod. Návrh kácecí komise je předložen Radě města Náchod, která ho schvaluje.

Zahrada Střediska volného času Déčko (dále jen „Déčko") je v majetku města Náchod, proto kácení třech smrků pichlavých rostoucích v areálu Déčka, na které jste upozornil, posoudila kácecí komise, a to již dne 9. 9. 2020. Ta odsouhlasila odstranění těchto kůrovcem zničených stromů. Stanovisko komise schválila rada města dne 21. 9. 2020.

Stromy jsou zpravidla káceny v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu jednoho roku do 31. března roku následujícího. Na konci měsíce září po odsouhlasení kácení smrků radou bylo domluveno, i s vedením Déčka, že k jejich odstranění dojde v průběhu měsíce ledna či února roku 2021. Předběžný termín byl tedy domluven ještě před protiepidemickým opatřením vlády a s tím spojeným uzavřením Déčka. Změnu termínu kácení smrků neplánujeme.

Kácení probíhající na zámeckém kopci nezajišťuje město Náchod, ale Národní památkový ústav, který zde má příslušnost hospodařit s majetkem státu. Harmonogram kácení dřevin na zámeckém kopci tedy neurčujeme.

 

 

S pozdravem

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

 u_1543.jpg
a_1543_104151114.jpg