Dnes
Teplota: 8.8 °C

27.8.2020   Nepopřádek kolem kontejneru

Zasláno: 27.8.2020
Zveřejněno: 27.8.2020

Obsah:
V příloze posílám fotografii kontejnerů u viaduktu v Řezníčkově ulici. Pravidelně přicházejí dva výrostci ve věku asi 7 a 12 let. a přistaví si hnědý kontejner na bioodpad ke kontejneru Diakonie Broumov na sběr oděvů. Obsah kontejneru Diakonie vyhází ven, vyberou si co se jim líbí a zbytek ponechají svému osudu. Domníváme se, že by situaci mohlo pomoci například to, kdyby byl kontejner na bioodpad odstraněn, čímž by se dostupnost kontejneru Diakonie podstatně zkomplikovala. Nebo kamera?

Josef a Marie Šimonovi

Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Bc. Valicovi, veliteli Městské policie Náchod.


Vyjádření:
27.8.2020

V případě, že bude kdokoliv něco vytahovat z kontejnerů a uvidíte je, tak ihned volejte stálou službu městské policie - 739 548 951.

 

S pozdravem

Bc. Petr Valica

velitel Městské policie Náchod  u_1479.jpg
a_1479_958194.jpg